1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์
 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิทักษ์ปัญญา
 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแก่งศรีโคตร
 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำสะอาด
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตร์ตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์
 7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเอ็ม
 8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บรรจบพันบ้านปากลา
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปูนอินทรีย์ 50 ปี
 10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง
 11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ
 12. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย
 13. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองบัวพัฒนา
 14. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนป่าหญ้าคา
 15. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย(บ้านบ๋าฮี)