-------------------------------------------------------------------

 • กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งผู้ให้ สามคนรับ ..อ่านต่อ
 • วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ..อ่านต่อ
 • รับฟังสาร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ..อ่านต่อ 

 

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.22 ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ประสบเหตุอุทกภัย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา


 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มี.ค.2566 ..อ่านต่อ
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ก.พ.2566 ..อ่านต่อ
 • คำสั่งแต่งตั้ง ขรก.ตร. ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ประจำปี 2565..อ่านต่อ
 • บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ สังกัด กก.ตชด.22 ที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2565..อ่านต่อ

 • ประกาศก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง ..อ่านต่อ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น 4 คูหา(สำหรับครู)

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแก่งศรีโคตร..อ่านต่อ

 • กก.ตชด.22 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง..อ่านต่อ
 • กก.ตชด.22 ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร..อ่านต่อ