เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง เรไร ภูศรี สว.กง.กก.ตชด.22 ,พ.ต.ต.ญาณพล แพงจันทร์ สว.ขว.กก.ตชด.22 พร้อมข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.22  ร่วมพิธีทำบุญกฐินสามัคคี และได้จัดโรงทานแจกอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธีฯ  ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี